Topmenu

Turks / Türkçe

Turks / Türkçe

Demans Yaşlanan herkes bazen birşeyler unutabilmektedir. Bazen unutkanligin nedeni bir hastalıktır. Gϋnϋmϋzde kullanılan ismi bu hastaligin “Demans” veya “bunamadır”. Demans, önlenmesi mϋmkϋn olmayan ,beyinde oluşan ve genelde yaşlılarda bulunan bir hastalıktır. Aynı zamanda tedavisi mϋmkϋn olmayan, ama piyasada hastalıgı yavaşlatabilen ilaclar bulunmaktadır.

Belirtileri Demans hastası olan kişinin aklı gittikce dahada karışmaktadır ve kendi işlerini ayarlamak mϋmkϋn olmamaktadır. Zihinsel ve ruhsal bozukluklar ortaya ςıkmaktadır. Bunları örnek verecek olursak; * zihinsel bozukluklar: unutkanlık, öğrenme gϋςlϋğϋ, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme gϋςlϋğu. * Ruhsal bozukluklar : huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, amacsız dolaşma, gercek dısı hayaller, depresyon.

Hastalığın seyri Demans hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman icinde gϋnlϋk yaşamı etkileyerek, hast-ayı geri dönϋşsϋz bir şekilde bakıma muhtac bırakan bir hastalıktır. Demans hastalıgı 5-8 yıllık bir ilerleme sureci icinde hastayı tamamen bakıma muhtac duruma getirebilir.

Dementiezorg Breda sitemizde, Demans hastalığı hakkında (Hollandaca) , daha geniş bilgiye ulaşabilmek icin web sitemiz www.dementiezorg.nl, baş vurabilirsiniz, .

Gösterilen tϋm ςabalar aslında ςok az şeyi geri getireceğinden,aileye verilecek danışmanlık hizmeti ςok önemlidir. Bu danışmanlık hizmetini bizler Tϋrkςe olarak Lale tarafından verebilmekteyiz. Lale Bakim evi, Tϋrk yaşlılarına özel hizmet sunmaktadır. Hizmetimiz sınırsız olarak Demans hastaliği bulunan yaslılarımıza da sunulmaktadır. Bu hizmeti kendi evinizde başlatmak ϋzere, kişisel bakım, hemşirelik, destek yardımı ve aktifleşme desteği olabilir. Istek ϋzere ailede bakan kişinin yϋkϋnϋ hafifletmek amacıyla, haftada karşılıklı anlaşarak istenilen ölςϋde sabahtan akşama kadar hastaya Lale iςerisinde bakım sunulmaktadir. Dagverzorging ( gϋnlϋk bakım hizmetleri)adı altında. Ayrıca da evde bakımı mϋmkϋn olmayan Demans hastalarımızı lale bakım evinde ikamet etmek ϋzere alabiliyoruz. Lale bakım evi hakkında genis bilgiye www.lalezorg.nl sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sorularınız icin Hakan Aydin (teamleider) ve Nesli Celik’i (maatschappelijk werkster) arayabilirsiniz , bizlere 076-5225150 telefon numarasından ulaşmak mϋmkϋndϋr.

Website verzorgd door D2P web