Topmenu

Verstandelijke beperking en dementie

De informatie is bedoeld als eerste kennismaking met het onderwerp.

Het vóórkomen van dementie bij mensen met een verstandelijke handicap is anders was dan in de algemene bevolking, vooral bij mensen met het syndroom van Down. Er zijn diverse redenen
waarom het vóórkomen van dementie anders is bij mensen met een verstandelijke handicap. Zo zijn gedrag en cognitief functioneren en de eisen die de omgeving stelt aan een persoon sterk afhankelijk van het (oorspronkelijke) niveau van verstandelijke handicap. De diagnostische criteria die bij normaal begaafden worden gehanteerd,
kunnen dan ook niet zonder meer worden toegepast bij mensen met een verstandelijke handicap en moeten eerst zorgvuldig worden afgewogen. Het is bekend dat neurologische afwijkingen relatief vaak voorkomen bij mensen met een verstandelijke handicap. Zo hebben mensen met het syndroom van Down van 30 jaar of ouder bijna allen de voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende neurologische afwijkingen in de hersenen, maar hebben geen klinische verschijnselen van dementie.

 

Deze brochure gaat over dementie. De tekst geeft inzicht in dementie in het algemeen en specifiek bij mensen met een verstandelijke handicap. In de tekst wordt duidelijk dat dementie bij mensen met een verstandelijke handicap veel overeenkomsten heeft met dementie bij normaal begaafde mensen. Maar er zijn ook verschillen. Deze overeenkomsten en verschillen worden in deze brochure toegelicht.

Brochure_dementie

Voor lezers die al meer weten over dementie, kan de informatie dienen als geheugensteun of naslagwerk.

Voor meer  informatie over rouw en verlies voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en/of begeleiders is een regionale website beschikbaar:

www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl

Voor persoonlijke vragen kunt u contact opnemen met een van de volgende expertorganisaties voor zorg voor mensen met een verstandelijke beperking:

Amarant  http://www.amarant.nl/contact

Prisma  http://www.prismanet.nl/contact

Sovak http://www.sovak.nl/site/0106_Contact.php

SDW http://www.sdw.nl

 

 

 

 

Website verzorgd door D2P web