Casemanagers dementie

Dementie is een ziekte die veel invloed heeft op verschillende aspecten van het dagelijkse leven. Er kan sprake zijn van geheugenproblemen, maar ook beperkingen in het alledaags functioneren zoals aankleden en eten koken, het invullen van de dag en het besef van tijd. Daarnaast kunnen ook gedragsveranderingen optreden. Al met al heel wat om met elkaar te verwerken. De weg vinden in het oerwoud van wetten, regels en (zorg)mogelijkheden is daarbij ook nog eens een flinke opgave. De casemanager dementie is degene die u en uw naasten in deze ingewikkelde tijd kan bijstaan.

Wat mag u van een casemanager dementie verwachten?

De casemanager dementie is uw vaste begeleider en kijkt samen met u naar wat u nodig heeft, maar ook wat uw partner en/of andere naasten nodig hebben. Het kan daarbij gaan om:

  • Informatie over de verschijnselen van dementie en wat te verwachten in de toekomst;
  • Praktische adviezen over de omgang met de persoon met dementie;
  • Steun in het omgaan met de persoon met dementie;
  • Belangen behartiging van de persoon met dementie en de naasten;
  • De weg wijzen in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio en bemiddelen bij het regelen van zorg en ondersteuning en helpen bij het maken van keuzes;
  • Verwijzen naar de regionale activiteiten zoals lotgenoten contact, sociale en sportieve activiteiten en het Alzheimer café.

En heel belangrijk!

  • Ondersteunen en faciliteren bij alles wat nog wel kan.

De casemanagers dementie binnen het Dementienetwerk werken onafhankelijk en met alle zorg en welzijnsaanbieders samen. Ze zijn gekoppeld aan een aantal huisartsenpraktijken. U kunt onderstaand keuzemenu raadplegen of uw huisarts benaderen.

NB:  Bij meerdere namen achter 1 gemeente of wijk van Breda vraag uw huisarts wie de casemanager dementie is die bij de praktijk hoort.
In de gemeente Altena zijn de oorspronkelijk kernen uitgangspunt voor de verdeling over de casemanagers dementie.
Carla van Oorschot
06-20324760
Scroll naar top