Privacy Verklaring

www.dementiezorg.nl is de website van het Dementienetwerk Breda en omstreken.

Dementienetwerk Breda eo is een samenwerkingsverband tussen aangesloten gemeenten, zorg en welzijnsaanbieders, Alzheimer Nederland en GGD West Brabant. Missie van het Dementienetwerk is “de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren”.

Als u gebruik maakt van de informatie die Dementienetwerk Breda eo of van andere diensten van Dementienetwerk Breda eo, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u.

Dementienetwerk Breda eo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de participanten van Dementienetwerk Breda eo, de bestuursleden, haar relaties en belangstellenden van groot belang.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dementienetwerk Breda eo houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van Dementienetwerk Breda eo. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 28 februari 2020. Via de hyperlink Privacy op de website www.dementiezorg.nl, kunt u de laatste versie altijd inzien.

Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Vragen over of aan Dementienetwerk Breda eo
Men kan Dementienetwerk Breda eo vragen stellen via het contactformulier op www.dementiezorg.nl.
In geval van telefonisch contact en vragen online, registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld informatiemateriaal toegestuurd of gemaild wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:
voor en achternaam, e-mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

Participanten van Dementienetwerk Breda eo
Regionale zorgorganisaties kunnen participant worden van Dementienetwerk Breda eo. Wij vragen dan aan de ketencoördinator om zich schriftelijk aan te melden. Wij verkrijgen op deze manier een aantal (persoonlijke) gegevens (naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon en het adres van de organisatie) die wij alleen zullen gebruiken voor alle administratie rondom het participeren in Dementienetwerk Breda eo en communicatie van en met Dementienetwerk Breda eo.
Wij vragen tevens hoe elke lidorganisatie op onze website vermeld wil worden.
Bij aanmelding geeft u toestemming voor dit gebruik.

Sociale media
Dementienetwerk Breda eo maakt op dit moment geen gebruik van sociale media.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via de keten coördinator of projectmedewerker. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt het Dementienetwerk Breda eo gebruik van toegangscontrole.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Dementienetwerk Breda bewaart gegevens maximaal 5 jaar.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.dementiezorg.nl.

Scroll naar boven