Onze organisatie

Het Dementienetwerk Breda en omstreken is een samenwerkingsverband tussen aangesloten gemeenten, zorg en welzijnsaanbieders, Alzheimer Nederland en GGD West Brabant.

Missie van het Dementienetwerk is “de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren”.

Met elkaar werken we aan het realiseren van de geformuleerde missie langs de volgende lijnen:

  • Koppeling van de casemanagers dementie aan de huisarts praktijken.
  • lokaal (per gemeente / per wijk) via de “reis met dementie” werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun naasten
  • signaleren van (algemene) knelpunten voor de mensen met dementie en hun naasten in de zoektocht naar goede zorg en ondersteuning.
  • In samenwerking met de lokale partners werken aan het wegnemen van die knelpunten
  • Als de belemmeringen niet lokaal opgelost kunnen worden, landelijk aandacht vragen voor de gesignaleerde problematiek.
  • Een integrale aanpak waarin zowel vrijwilligers als professionals van gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen een rol hebben.
  • Uitwisseling van goede voorbeelden en vertalen van landelijke ontwikkelingen naar het netwerk.

Daarnaast wordt vanuit het netwerk nauw samengewerkt met het Amphia ziekenhuis.
Bij voortduring wordt gezocht naar de verbinding met andere organisaties die ook een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de missie. Zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, bibliotheken, ondernemersverenigingen en kennisinstituten.

Het Dementienetwerk is naast de regionale activiteiten ook actief in het landelijke project “schottenvrije dementie zorg”. Dit doen we samen met Dementiezorg voor Elkaar. Zij steunen in heel Nederland innovatieve projecten met als doel de kennis die in de projecten wordt opgedaan ter beschikking te stellen aan alle Dementienetwerken.

Scroll naar boven