Kabinet: investeer flink in preventie dementie

Dementie is niet alleen een nare aandoening, maar ook een dure. Genoeg redenen voor het kabinet om te investeren in preventie. Daartoe roepen 67 zorgprofessional op, waaronder Henk Nies, directeur Strategie & Ontwikkeling van Vilans. De hoogleraren en zorgprofessionals zien besparingsmogelijkheden ter waarde van ongeveer 2 miljard euro.

22-10-2019
‘In medische en financiële termen is dementie de duurste ziekte in Nederland’, schrijven de ondertekenaars onder ander in het NRC. ‘Van de VWS-begroting gaat meer dan 9 miljard euro naar de zorg voor mensen met dementie. Ook in termen van persoonlijk leed en ziektelast is dementie koploper. De ziekte neemt de meeste gezonde levensjaren weg van de Nederlandse bevolking, en legt een zware druk op veel mantelzorgers. De angst voor dementie werpt bovendien een zeer stressvolle schaduw vooruit voor veel ouderen.’

‘Volgens de officiële ramingen van het kabinet zullen de kosten van dementie explosief stijgen. Men verwacht een verdubbeling tot meer dan een half miljoen patiënten in 2040. Nu al komen er vijf patiënten per uur bij.’

Oplossing in preventie
De oplossing voor deze uitdaging ligt volgens de ondertekenaars in preventie: ‘Een grote groep internationale wetenschappers stelde in een brief aan de regeringsleiders van de G8 dat nog steeds 30 tot 40 procent van de dementiediagnoses (inclusief Alzheimer) is toe te schrijven aan risicofactoren die beïnvloed kunnen worden. Artikelen gepubliceerd in Nature en The Lancet bevestigen dit beeld. Er is brede consensus dat het serieus oppakken van preventie in 12 jaar leidt tot 20 procent minder nieuwe patiënten per jaar.’

‘Geprojecteerd op de Nederlandse situatie betekent dat met een voorzichtige schatting een afname van 5.000 nieuwe patiënten per jaar en een besparing die op termijn kan oplopen tot 2 miljard euro per jaar. Uitgaande van 20 procent afname door preventie betekent dat een besparingspotentieel van circa 2 miljard euro. In het kader van hoogwaardige ouderenzorg en de betaalbaarheid daarvan is – in medische, maatschappelijke en financiële termen – een betere investering dan in preventie van dementie nauwelijks denkbaar.’

De oproep in 3 punten
Op individueel niveau ondersteunen we mensen om hun leefstijl aan te passen in combinatie met eHealth. Voor mensen met een duidelijk risico is er de gecombineerde leefstijlinterventie, een goed preventief programma vanuit de basisverzekering, dat steun verdient. We roepen burgers en (para)medici op om de gecombineerde leefstijlinterventie te omarmen.

Preventie van dementie verdient in publiekscampagnes en in het Deltaplan Dementie een prominente plaats. De publieke gezondheidszorg, met als regionale trekkers de verschillende GGD’en, kan hierin een centrale rol spelen. Overigens zonder dat patiënten die wel een vorm van dementie krijgen het gevoel opgedrongen wordt dat het ‘eigen schuld, dikke bult’ is.
We richten de samenleving zo in dat voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt. Daarbij zullen we een discussie over bijvoorbeeld de suikertaks niet uit de weg kunnen gaan.

BRON: vilans.nl

Delen

Scroll naar boven