Reactie Alzheimer Nederland op rapport Sociaal Cultureel Planbureau: Nú al aandacht nodig voor de mantelzorger!

Op 14 juli 2020 verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de maatschappelijke gevolgen van de coronatijd voor mantelzorgers. Het planbureau adviseert om bij een eventuele tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van de mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding bij een nieuwe golf. Of bij het aanscherpen van bezoekregelingen bij verpleeghuizen. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat 25% van de mantelzorgers zich voor de coronacrisis al overbelast voelde.

lees verder

Delen

Scroll naar boven