Direct hulp nodig?

De Alzheimertelefoon biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week, hulp bij dementie via de telefoon. De Alzheimertelefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer:

0800-5088

Dementienetwerk Breda en omgeving

Het Dementienetwerk Breda en omstreken is een samenwerkingsverband tussen aangesloten gemeenten, zorg, huisartsen en welzijnsaanbieders, Alzheimer Nederland en GGD West Brabant.

Missie van het Dementienetwerk is “de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren”.

Dementiemonitor

 

De cijfers van het tweejaarlijkse onderzoek Dementiemonitor Mantelzorg 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. 

Mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling hebben het zelfs moeilijker gekregen dan in 2020. Groepsactiviteiten, casemanagement en hulp bij het huishouden worden genoemd als de meest noodzakelijke vormen van zorg om de naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

Het aantal mensen met dementie verdubbelt in de komende twintig jaar tot ruim een half miljoen. De zorg voor deze groeiende groep is één van de grootste uitdagingen van de toekomst. 

Logeerzorg voor mensen met geheugenproblemen en dementie

Logeerzorg Dementienetwerk Breda

Bent u mantelzorger? Dan weet u als geen ander hoe intensief  het zorgen voor uw naaste soms kan zijn.

Veel mantelzorgers lopen in de zorg voor een ander regelmatig zichzelf voorbij.

Daarom is het belangrijk om ook tijdig bij uw eigen behoeften stil te staan.

Lees meer over logeerzorg bij u in de buurt.

Nieuws

Restaurant Misverstand start weer!

In Restaurant Misverstand worden mensen gevolgd met dementie, die tijdelijk als restaurantmedewerker aan het werk gaan, onder de bezielende leiding van chef-kok Ron Blaauw. Johnny de Mol laat op een

Lees verder »

Spreken over vergeten

Spreken over vergeten is een website en een boekje dat mensen met beginnende dementie helpt om na te denken over hun wensen en voorkeuren en hier tijdig over te praten met

Lees verder »

Waar moet ik zijn?

Er is veel ondersteuning en zorg mogelijk voor mensen met dementie en hun naasten. Waar kan je hulp en zorg krijgen?

Agenda

Testactiviteit4
2 februari 2020
14:00 uur
Tielrodestraat 49, 4826 CN Breda
Testactiviteit3
11 januari 2020
20:00 uur
Tielrodestraat 49, 4826 CN Breda
Testactiviteit2
26 oktober 2019
10:00 uur
Dorphuis Breda 1, 1111 AA Breda
Testactiviteit1
29 december 2019
13:30 uur
Dorphuis Breda 1, 1111 AA Breda
Scroll naar boven